Wat is de arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim.
De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal.

Per 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Kern van die nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving.
Uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk extra regels bovenop de richtlijnen van de Europese Unie komen. De overheid beperkt zich tot het formuleren van zo concreet mogelijke doelvoorschriften. In de door werkgevers en werknemers samengestelde arbocatalogi wordt vastgelegd hoe de doelvoorschriften worden bereikt.
De arboregels krijgen zo meer draagvlak: ze zijn immers door werkgever en werknemers zelf bedacht en opgesteld.