Heeft een werknemer ook verplichtingen door de Arbowet?

Van werknemers wordt 'verantwoord gedrag' verwacht.

Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere werknemer zijn eigen veiligheid, maar ook die van anderen niet in gevaar mag brengen. Werknemers dienen onder andere instructies na te komen en materialen op een juiste manier te gebruiken.