Is mijn werkgever verplicht mijn werkplek aan te passen?

De werkgever heeft vergaande verplichtingen naar een werknemer toe. Hij moet op grond van artikel 3 Arbowet de arbeidsomstandigheden aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Als een bedrijfsarts het advies geeft bij een werknemer de werkplak aan te passen, is het dan ook zaak om het advies van de bedrijfsarts zoveel mogelijk op te volgen. Raadzaam daarbij is met de bedrijfsarts in gesprek te gaan om samen te bekijken hoe in de concrete situatie vorm gegeven kan worden aan een acceptabele werkplek.

Het advies ‘werkplek aanpassen’ alleen is echter wat te algemeen.

Nader onderzoek naar de werkplek met een adequaat rapport wordt dan ook aanbevolen, zodra er twijfel is omtrent de inrichting van een werkplek.