" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Asbestkeuring

Het arbeidsgezondheidskundig toezicht op de werkzaamheden met asbest heeft een tweeledig doel:

 • Begeleiding van werknemers;
 • Het geven van advies aan werknemer en/of werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade

(Arbeidsgezondheidskundig toezicht op de werkzaamheden met asbest: Arbobesluit art. 4.10a, 4.23 en 4.52)

Inhoud

Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die aan asbest zijn/worden blootgesteld (asbestkeuring) omvat standaard:

 • Anamnese (medische en beroepsanamnese);
 • Klinisch onderzoek van de borstkas;
 • Spirometrisch onderzoek (longfunctietest);
 • Longfoto (alléén op indicatie en na overleg met een longspecialist);
 • Verklaring digitaal binnen 1 kantoordag;
 • Gezondheidspas wordt binnen 1 kantoordag per post verzonden.

En goede site voor (wettelijke) achtergrond informatie is die van het Kenniscentrum InfoMil.

Frequentie

Bij blootstelling boven de actieniveaus van asbest en de grenswaarde van crocidoliet is het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (asbestkeuring) aan werknemers verplicht. De momenten waarop dit moet gebeuren zijn:

 • Vóór aanvang van de blootstelling aan asbeststof en zolang de blootstelling voortduurt ten minste éénmaal in de drie jaar;
 • Als de betrokken werknemer of de werkgever daartoe verzoekt;
 • Bij ontslag uit dit werk;
 • Indien bij een andere werknemer een afwijking wordt geconstateerd.

In bepaalde gevallen - afhankelijk van onder andere de blootstellingsduur en de hoogte van de blootstelling - kan het wenselijk zijn om ook ná definitieve stopzetting van de blootstelling voort te gaan met periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (asbestkeuring). De bedrijfsarts dient de werknemer hierover te adviseren en te informeren.

Beroepsziekte

Indien is aangetoond dat een werknemer aan een beroepsziekte lijdt, doet de bedrijfsarts hiervan mededeling (anoniem) aan het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) te Amsterdam (art. 9, derde lid, Arbowet 1998). Deze melding heeft slechts statistische doeleinden om de overheid meer inzicht te verschaffen in de voorkoming van beroepsziekten.

Overigens zijn de mogelijkheden van het medisch-diagnostisch onderzoek om in een vroeg stadium fatale asbestziekten bij een werknemer te ontdekken, uitermate beperkt!

Voor een goede interpretatie van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek is mede een goede beoordeling van de werkplek- en blootstellingsgegevens van belang.

Blootstellingsgegevens moeten bij voorkeur in het medisch dossier worden opgenomen.

De beoordeling van röntgenfoto’s van de borstkas is een aangelegenheid voor ervaren en gespecialiseerde artsen. De bedrijfsarts zal in deze gevallen meestal een longspecialist raadplegen.

Een afspraak maken?

Via aanvraagformulier: klik hier
per e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of telefonisch : 046-43 61 333

Indien u dat wenst en onze planning dat toelaat, kan tegen meerprijs de keuring in de avond-, nacht- of weekeinduren plaatsvinden.

Secretariaat