" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Dossier Jurispudentie

In het dossier Jurispudentie zijn uitspraken verzameld die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Uitspraken worden geselecteerd en gepresenteerd die zowel de werkgever, werknemer als de omgeving kunnen raken.

De informatie is verzameld en waar mogelijk van commentaar voorzien op basis van jarenlange ervaring en gebruik te maken van de kennis en kunde van anderen. Uiteraard is de informatie getoetst aan valide informatiebronnen.

Het doel van deze verzameling aan informatie is de vaak ingewikkelde materie te ontsluiten voor een breder publiek, door zoveel mogelijk duidelijk, helder en begrijpelijk taalgebruik toe te passen.

Bij het gebruik van deze informatie wordt ten alle tijden aangedrongen om een deskundige te raadplegen op het betreffende vakgebied, zoals een jurist, P&O functionaris of kerndeskundige (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeid- en organisatiedeskundige).

Secretariaat