" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Dossiers Medisch

Zoeken

    

Dossier Medisch

In het dossier Medisch zijn onderwerpen en artikelen verzameld die te maken hebben met medische onderwerpen. Zo kan wordt er in normale begrijpelijke taal uitleg gegeven over aandoeningen en de consequenties voor de inzetbaarheid. Ook kunnen hier artikelen gevonden worden met uitleg over het functioneren van het menselijk lichaam.

De informatie is verzameld en toegepast door jarenlange ervaring en gebruik te maken van de kennis en kunde van anderen. Uiteraard is de informatie getoetst aan de nieuwste medische inzichten en andere valide informatiebronnen.

Het doel van deze verzameling aan informatie is de vaak ingewikkelde materie te ontsluiten voor een breder publiek, door zoveel mogelijk duidelijk, helder en begrijpelijk taalgebruik toe te passen.

Bij het gebruik van deze informatie wordt ten alle tijden aangedrongen om een deskundige te raadplegen op het betreffende vakgebied, zoals de huisarts, specialist of de bedrijfsarts.

Secretariaat