" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

RIE uitvoeren

SMS bv kan u met haar uitgebreide netwerk aan arbodeskundigen ondersteunen in het aanvragen van offertes voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). SMS bv werkt samen met alle kerndisciplines die betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren van een RI&E., zoals Hogere Veiligheidskundigen (HVK), Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK), Arbeidshygiënisten (AH), Arbeid- en Organiatiedeskundigen (A&O) en Bedrijfsartsen (BA).

Er wordt vaak tegen de uitvoering van de wettelijk verplichte RIE opgekeken. Met onze deskundige begeleiding wordt de RIE ervaren als een nuttig instrument om de arbozorg binnen de onderneming te toetsen, vorm te geven en bij te stellen.

Kortom: Arbozorg die werkt!

Secretariaat