" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

BIG-registratie

CIBG                    

05-08-2014 - Wederom heeft de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialsiten) voor vijf jaar registratie als bedrijfsarts verleend aan drs. M.H.M. Senden.


Dat betekent dat drs. M.H.M. Senden blijft voldoen aan de formele eisen die worden gesteld aan een bedrijfsarts. 
De titel bedrijfsarts is een beschermde titel. Zonder deze registratie in het BIG-register is het hanteren van deze titel strafbaar.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert regels uit van het College Geneeskundige Specialisten (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialsit en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.

De RGS is door de KNMG ingesteld om het publieke belang te dienen. Haar taak is om de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen, te bewaken en te bevorderen.

De missie van de RGS is "het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige specialistische zorg bevorderen".

Bij verzuimbegeleiding wordt een werknemer vaak opgeroepen om zich te vervoegen bij een arbo-arts. Dit is dan géén bedrijfsarts en dus ook géén specialist op het gebied van arbeid en gezondheid!
Een arbo-arts is een arts die werkzaam is voor een (geregistreerde) arbodienst en mag zich dus niet voorstellen alles bedrijfsarts. Het kan een basisarts zijn of een specialist uit een ander vakgebied (chirurg, internist). Zij mogen uitsluitend werken onder toezicht en begeleiding van een geregistreerd bedrijfsarts.

U heeft het recht om te weten wie u beoordeelt, dus vraag om uitleg! Als u twijfelt, kunt u altijd ook zelf het BIG-register raadplegen. Meldt onrechtmatigheden ook bij uw werkgever, want die heeft bij de keuze voor het inkopen van de verzuimbegeleiding waarschijnlijk ook niet aan deze details gedacht, maar wil - als het er op aankomt - het beste voor de medewerkers.

Vragen over verzuimbegeleiding of arbozorg? Gebruik de zoekfunctie op onze site.

Secretariaat