" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

MKB

MKB is in Nederland de gebruikte afkorting voor Midden- en Kleinbedrijf. In het algemeen bedoeld men hiermee ondernemingen tot 250 werknemers. Het MKB was in 2006 goed voor 58% van de Nederlandse bedrijfsomzet en had ook 58% van het niet-overheidspersoneel in dienst.

In Nederland valt ongeveer drie van de duizend ondernemingen buiten de definitie van MKB.
Een goede definitie is belangrijk omdat hiervan het verlenen van overheidssteun aan het bedrijfsleven en het opleggen van verplichtingen (boekhoudig, aanvragen vergunningen, ondernemingsraad, etc.) afhangt.

Er bestaan tal van communautaire en nationale steunmaatregelen gericht op de ontwikkeling van het MKB. Denk daarbij aan structuurfondsen en onderzoek. Om nu te voorkomen dat de Europeese Gemeenschap haar acties op de ene categorie van het MKB toesplitst en de lidstaten op een andere categorie, wordt sinds 1996 een gemeenschappelijke definitie gehanteerd.

MEt ingang van 1 januari 2005 is de definitie van het MKB door de Europese Commissie opnieuw vastgelegd. In onderstaande is dit zichtbaar.

Categorie onderneming Aantal werknemers    Jaaromzet     of Balanstotaal 
micro < 10 < € 2 mln < € 2 mln
klein < 50 < € 10 mln < € 10 mln
middelgroot < 250 < € 50 mln < € 43 mln


Bij toepassing van deze criteria moet rekening gehouden worden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Daardoor kan het zijn dat gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden met het mogelijke gevolg dat de onderneming in een andere categorie wordt geschaald of zelfs van de definitie wordt uitgesloten.

In Nederland wordt een belangrijk deel van het MKB vertegenwoordigd door de belangenvereniging MKB-Nederland.

Secretariaat