" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer of BSN (voorheen sofinummer) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen u en de overheid. Omdat het BSN een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is, is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels.

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. 

Mag uw werkgever uw BSN aan de arbodienst of bedrijfsarts doorgeven?

Ja, uw werkgever mag uw burgerservicenummer (BSN) doorgeven aan de arbodienst of de bedrijfsarts. Dit mag alleen als het gaat over reïntegratie of als het gaat over individuele behandeling.

BSN noodzakelijk

Om werkzaamheden uit te kunnen voeren voor uw re-integratie en/of individuele behandeling, heeft de arbodienst of bedrijfsarts gegevens van u nodig. De arbodienst of bedrijfsarts mag daarbij gebruikmaken van uw BSN. Uw werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus uw BSN.

BSN niet noodzakelijk

Gaat het niet om de individuele behandeling of re-integratie van een medewerker, maar om algemeen advies van de bedrijfsarts/arbodienst aan uw werkgever over bijvoorbeeld het verzuim binnen de organisatie of over de arbeidsomstandigheden? Dan is het gebruik van het BSN niet noodzakelijk. Uw werkgever mag het BSN van de medewerkers dan niet doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Wat registreert SMS bv?

Als uw werkgever afspraken heeft met SMS bv over de verzuimbegeleiding en/of reïntegratie van haar werknemers, dan zorgt de werkgever dat SMS bv beschikt over de gegevens van haar werknemers. De registratie bij SMS bv bestaat uit:

  • Naam en voorletters;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail adres;
  • en het BSN.

Ook als er (wettelijk verplichte) keuringen worden aangevraagd door uw werkgever, is er sprake van een individuele behandeling van de werknemer. In die situatie worden bovenstaande gegevens ook geregistreerd bij SMS bv.

Het moge duidelijk zijn dat er door SMS bv uitermate zorgvuldig wordt omgegaan met de haar toevertrouwde gegevens van individuele personen. Niet alleen zijn de regels voor registratie van gegevens van toepassing. Op het merendeel van de activiteiten die SMS bv uitvoert, rust ook nog eens het medisch beroepsgeheim!

SMS bv ziet het dan ook als haar taak om ten alle tijde en onder alle omstandigheden de integriteit van de haar toevertrouwde gegevens maximaal te bewaren en te bewaken!

Als u meer wil lezen over welke organisaties uw BSN mogen gebruiken en in welke situaties dit mag, kunt u dit o.a. vinden op de website van mijnprivacy.nl of de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


Secretariaat