" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring voor werken met vervuilde grond is het arbeisgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond of (grond-)water in het kader van bodemsanering. De bodemsaneringskeuring is gericht op het vroegtijdig ontdekken van mogelijke gezondheidsschade, maar ook op de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Voorheen werd op basis van drie risicoklasses gekeurd. Namelijk de 1T, 2T en 3T keuringen.
Nu wordt niet naar risicoklasse van de sanering gekeken, maar naar blootstelling van de werknemer bij het werk van de sanering. Op basis hiervan worden de medische keuringen ingedeeld in A, B en C keuringen. Daarbij wordt de CROW 132 gehanteerd, waarin uitgebreid aandacht is voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het werken in of met vervuilde, verontreinigde grond.

Type A keuring is voor grondsaneerders die werken in een overdrukcabine (o.a. kraanmachinisten).
Type B keuring is voor grondsaneerders die werken met adembescherming (o.a. grondwerkers).
Type C keuring is voor grondsaneerders die werken met buitenlucht onafhankelijke ademlucht (in bijzondere gevallen).

Binnen 2 werkdagen bent u, bij gebleken geschiktheid van de kandidaat, in het bezit van de verklaring bodemsanering A en B. De gezondheidspasjes voor de kandidaat zelf, worden verstuurd, zodra de factuur is voldaan.

Bij SMS bv bent u verzekerd van snelle en flexibele planning van de kandidaten, zodat de "klus" snel opgestart en uitgevoerd kan worden!

Secretariaat