" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Ik ben ziek. En nu?

U bent ziek en voelt zich niet in staat om naar het werk te gaan. Wat moet u doen?

Hoewel de meeste ziekmeldingen van korte duur zijn, kan het voorkomen dat u langer ziek bent dan gehoopt. Daarom is het belangrijk om te weten dat u vanaf uw ziekmelding bij uw werkgever onder de Wet Verbetering Poortwachter valt en deze ook dient na te leven. Kort samengevat houdt dit in dat u er alles aan moet doen om het verzuim te bekorten.

Nu is niemand graag ziek en het is al erg genoeg dat u geveld wordt door een ziekte of beperking. Daarom is het belangrijk dat uw werkgever goede afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop binnen het bedrijf omgegaan wordt met het verzuim! Dit noemen we het verzuimprotocol.

Als er geen verzuimprotocol is, dan adviseren wij gelijk vanaf dag één dat u uw verzuim door ziekte meldt, afspraken met elkaar maakt over de verder gang van zaken. Bijvoorbeeld wanneer het volgende contact plaats zal vinden en wie dan belt of langskomt. Het lijken maar kleine dingen, maar juist dáár gaat het bij heel wat verzuimmeldingen fout!

Als werknemer mag van u verwacht worden dat u ook actief bent in het maken van afspraken en te zorgen dat u er alles aan doet om weer snel op de werkvloer terug te keren.

U staat er overigens niet alleen voor om terug te keren op uw werkplek (reïntegratie). Dat doet u samen met uw werkgever en de arbodienst en/of bedrijfsarts.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV.

Als uw werkgever bij ons is aangesloten, kunt u ook altijd met ons contact opnemen.

Secretariaat