" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Zoeken

    

Fijne Feestdagen

  Senden Medical Services wenst u fijne Feestdagen

en een

veilig en gezond 2015Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar gebleken. Niet alleen werden ook bij ons de gevolgen van de crisis merkbaar, maar tevens door privé omstandigheden en groeiende problemen met ons netwerk, hebben we de dienstverlening niet altijd naar onze maatstaven kunnen doen uitvoeren. Vooral kenmerken als "tijdig (aan-)leveren", "korte responstijd(en)" en "bereikbaarheid" hebben afgelopen jaar hieronder moeten leiden. En dat heeft veel gevraagd van het team van SMS bv dat dagelijks voor u probeert klaar te staan.

Gelukkig mogen we stellen dat met veel inspanningen en volharding de grootste uitdagingen nu achter de rug zijn en het einde van dit jaar in zicht is en met positieve vooruitzichten (met een zucht van verlichting!) kan worden afgesloten.

Zonder de inzet van vooral het secratariaat was het onmogelijk geweest om de dienstverlening toch nog op enig niveau te houden. Alle lof gaat dan ook uit naar deze dames!
Maar ook is dank op zijn plaats voor onze klanten - met o.a. hun geduld - en de cliënten - met hun positieve reacties op o.a. 'Zorgkaart Nederland' - hetgeen ons onder de gegeven omstandigheden positieve energie gaf om onze dienstverlening op peil te houden.

Het nieuwe jaar 2015 staat nu voor de deur! D
aarin willen wij de opmars maken naar een nóg betere kwaliteit van onze dienstverlening. Daarvoor zal o.a. in januari ons netwerk vernieuwd en gemoderniseerd worden, zodat de communicatie via mail-, telefonie- en netwerkverbindingen, zowel intern als extern, zonder storingen kan verlopen.

Daarnaast zal de procesbewaking worden vernieuwd en uitgebreid door aanpassingen aan de interne processen en de verbetering van de gebruikte automatisering. Hoewel deze investeringen na een lastig jaar komen, zijn ze nodig voor de continuïteit en het niveau van dienstverlening dat wij nastreven.
In eerste instantie zullen de effecten vooral intern merkbaar worden, hetgeen uiteindelijk op relatief korte termijn zal leiden tot meer tijd en aandacht voor overige dienstverlenende aspecten van SMS bv.
Voor klanten en cliënten zal dit dan ook op een positieve en vooral onderscheidende manier merkbaar worden.

Op korte termijn genoeg werk aan de winkel om te excelleren komend jaar! Maar nu eerst even tijd maken voor de Feestdagen!

Wij wensen iedereen hele fijne, vrolijke en gezellige Feestdagen toe, een goede, veilige en gezonde start van 2015 en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Het SMS-team

Secretariaat