" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Vaccinaties

Zoeken

    

Wel of niet vaccineren?

Moet u wél of niet een bedrijfsgriepvaccinatie aan uw personeel aanbieden?
Spaanse Griep
Griepvaccinatie (griepprik) is zonder twijfel zinvol bij risicogroepen (oudere mensen, mensen met een chronische aandoening), omdat griep bij hen ernstig kan verlopen.

Griepvaccinatie bij een gezonde werknemer is vanuit medisch oogpunt niet noodzakelijk. Bij hen verloopt griep (over het algemeen) onschuldig. De vraag is dan ook of een bedrijf zich zou moeten bemoeien met medisch handelen. Risico bestaat wellicht dat werknemers zich moreel verplicht voelen jegens de werkgever om deel te nemen aan de vaccinatie, ook al wordt deze aangeboden op basis van vrijwilligheid. Dat is een onwenselijke beweegreden om deel te nemen aan een bedrijfsgriepvaccinatie.

Daarentegen kan vaccineren ook voordelen hebben, zowel voor werkgever als voor werknemer. Vaccineren is een service aan het personeel. De prik zelf is niet schadelijk en er wordt deelgenomen op basis van vrijwilligheid. Vaccinatie zorgt ook voor continuïteit in het bedrijf (ook in het griepseizoen) en heeft effect op de beheersing van het ziekteverzuim.

Bij twijfel, vraag SMS bv voor persoonlijke begeleiding op maat met werkbare adviezen.

Secretariaat