" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Vaccinaties

Zoeken

    

Waarom griepvaccinatie?

Waarom griepvaccinatie (griepprik) voor gezonde medewerkers / bedrijfsgriepvaccinatie?
Er zijn argumenten te bedenken om gezonde medewerkers te vaccineren:
-  het vaccin biedt immers ca. 75% bescherming tegen het ziek worden door influenza;
-  men hoeft niet te verzuimen van het werk;
-  tijdens een griepepidemie is niet een groot deel van het personeel geveld door griep thuis;
-  uw dienstverlening zal minder snel in gevaar komen.

In ziekenhuizen, verpleeg– en verzorginginstellingen is het vaccineren van de medewerkers nu juist zinvol om  verspreiding van de infectie te verminderen (onder chronisch zieken, oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand).

Waarom zou ú een griepvaccinatie (griepprik) voor gezonde medewerker organiseren?
Vaccinatie kan ook financiële voordelen hebben voor de werkgever als de kosten van vaccinatie lager zijn dan de kosten die gemaakt worden als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte. Of de kosten van vaccinatie opwegen tegen de baten door daling van het ziekteverzuim, hangt af van allerlei factoren.
Zo hangt het economische voordeel sterk samen met het aantal medewerkers dat zich (uiteraard vrijwillig) laat vaccineren, het type en de ernst van het griepvirus, de grootte van de epidemie en de effectiviteit van het vaccin (de mate van bescherming die het vaccin biedt tegen het krijgen van griep).

Vooral de laatste drie factoren zijn niet makkelijk tevoren te voorspellen.

Bij de inschatting van de factoren in uw bedrijf en het maken van beslissingen om over te gaan tot bedrijfsgriepvaccinatie kan SMS bv u met persoonlijk en werkbaar advies op maat bijstaan en begeleiden.

Secretariaat