" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Arbo

Zoeken

    

Veilig werken (filmpjes)

Voorlichtingsfilmpjes zijn een beproeft middel om werknemers bewust te maken van de risico's in het werk.

Veilig werken is belangrijk. Hoewel er vaak met deadlines gewerkt wordt en het werk toch maar af moet, is het van belang dat er veilig gewerkt wordt. Een ongeluk zit in een klein hoekje en de vertraging die dan ontstaat is groter dan het werk gewoon veilig doen. 

Ja, het kost wat voorbereiding, maar het werk kan dan ook prettiger gedaan worden en vaak ook sneller en meer.

De gezondheid van het personeel is (in)direct ook geborgd en verzuimen minder.

Bouw

Voorlichtingsfilm voor Stichting Arbouw waarin werknemers worden gewaarschuwd voor de risico's van het werken in de bouw. Deze film gaat over valgevaar.

 

Deze video laat zien welke schadelijke gevolgen werken in lawaai kan hebben en welke maatregelen kunnen worden genomen.
Miniatuur

 

 

Deze video laat zien wanneer je door het werk last kunt krijgen van het lichaam (Arbouw TV)
MiniatuurSecretariaat