" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Consultancy

Zoeken

    

Arbeids- en organisatieadviseur

De arbeids- en organisatieadviseur (A&O-er) is een specialist op het gebied van arbeid en organisaties, waarbij de kern van het werkdomein bestaat uit het adviseren over verschillende organisatieproblemen. Onderwerpen op organisatieniveau als werkdruk, werkstress, bedrijfscultuur, tevredenheid, agressie en geweld en het succesvol doorvoeren van organisatieveranderingen horen thuis bij de arbeids- en organisatieadviseur.

De arbeids- en organisatieadviseur (A&O-er) zet zijn expertise in ter bevordering van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers binnen de organisatie en een gezonde groei van de organisatie. Vanuit deze inzet is de A&O-er gesprekspartner voor strategische aspecten van uw bedrijfsvoering. De A&O-er is hierin adviseur, beleidsmaker, onderzoeker, expert, trainer en coach.

Middels onderzoek, dat uiteraard in overleg met de werkgever wordt uitgevoerd, adviseert de A&O-er over de vervolgstappen die kunnen leiden tot gewenste verbeteringen binnen de organisatie. De A&O-er kan de werkgever ook ondersteunen bij het opzetten van een arbobeleid, verzuimbeleid, leefstijlbeleid, beleid ongewenst gedrag en kan ook diverse trainingen verzorgen.

De A&O-er is volgens de Arbowet naast de bedrijfsarts, veiligheidskundige en arbeidshygiënist ook één van de vier kerndeskundigen en kan als organisatieadviseur inhoudelijk het verschil maken!

SMS bv werkt samen met enkele arbeids- en organisatieadviseurs die zich confirmeren aan het kwaliteitsbeleid dat SMS bv nastreeft. U bent dus in goede handen, zonder dat u de regie uit handen hoeft te geven!

Secretariaat