" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Consultancy

Zoeken

    

Veiligheidskundige

De veiligheidskundige is specialist op het gebied van veilig werken. Hoewel werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, vereist het deskundigheid om uitspraken te doen over de veiligheid van een werkplek en het voldoen aan alle veiligheidseisen.

De veiligheidskundige is een specialist die kennis heeft en onderzoek doet naar methodieken waarmee gevaren op de werkplek vastgesteld en geanalyseerd kunnen worden. Ook houdt de veiligheidskundige zich bezig met normstellingen aangaande veilig werken. Op basis van onderzoek adviseert de veiligheidskundige op welke manier de gevaren en risico's binnen een organisatie beheerst kunnen worden.

Aandachtsgebied van de veiligheidskundige is het werken met machines en gereedschappen, maar ook voor een groot aantal andere aspecten over veilig werken kunt u de veiligheidskundige inschakelen. Kennis wat de rol van menselijk gedrag en/of van organisatorische aspecten is bij het ontstaan van onveilige situaties hoort thuis bij de veiligheidskundige. Vanuit deze specifieke deskundigheid kan de veiligheidskundige de werkgever en werknemers adviseren over veilige arbeidsomstandigheden.

Secretariaat