" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Consultancy

Zoeken

    

Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol is de afgeleide van het verzuimbeleid. Door het maken en vastleggen van heldere afspraken in een verzuimprotocol weten werknemer, leidinggevende, directie en andere betrokkenen precies wat dient te gebeuren vanaf de verzuimmelding en de 1e dag van het verzuim.

De cultuur binnen een bedrijf speelt een belangrijke rol bij verzuim. Veel gebruiken en omgangsvormen, bewust of onbewust, kunnen als het er op aan komt leiden tot grote problemen. Om 
langdurig verzuim te voorkomen, dient de werkgever om te beginnen een goed protocol op te stellen (verzuimprotocol). Goede afspraken en communicatie met de bedrijfsarts zijn daarbij ook essentiëel.

Verzuim kost de werkgever geld en groot verzuim kan zelfs de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen! 
SMS bv kan u begeleiden en adviseren over de verzuimoplossing voor uw bedrijf.

Gerelateerd:

- Verzuimbegeleiding

Secretariaat