" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Consultancy

Zoeken

    

RIE toetsen

Als werkgever bent u verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen. Het uitvoeren van een RI&E is één van de onderdelen in de Arbowet. Heel vaak bent u in de praktijk reeds goed bekend met de risico's die in uw bedrijf een rol spelen.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie dient ertoe om dit schriftelijk goed vast te leggen. Het beste kunt u hiervoor een door uw branche of CAO-erkend RI&E instrument gebruiken. Als de RI&E een branche erkend RI&E instrument betreft op basis van de nieuwste richtlijnen per 01-04-2011 dan worden deze van een groen vinkje voorzien. Als deze door de branche zijn opgesteld conform de oude richtlijnen, dan zijn deze van een blauw vinkje voorzien. Het beste kunt u gebruik maken van een instrument dat door uw branche organisatie wordt aanbevolen. Dit zijn goedgekeurde instrumenten van de overheid. Als uw branche geen RI&E instrument heeft opgesteld, dan mag u een algemeen RI&E instrument gebruiken. Dit instrument dient dan als checklist, waarmee u de risico’s in uw organisatie kunt inventariseren. Zo krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen in uw onderneming nodig zijn.

Om de RI&E compleet te maken moet u er een plan van aanpak bij maken, anders is deze niet volledig en kunt u alsnog een sanctie opgelegd krijgen.

Moet de RI&E nog getoetst worden?

Als u zelf een RIE heeft uitgevoerd, moet deze soms nog getoetst worden. Wij helpen u graag op weg.

Maak een afspraak   Afspraak maken of contact over een RI&E? 
   Bel +31 (0) 46 43 61 333
   Of stuur een bericht via het contactformulier.
   Vermeld daarbij de grootte en de branche van
   uw bedrijf!


Wij nemen binnen 48 uur contact op voor het bespreken van uw uitdaging!


Uw RI&E hoeft niet getoetst te worden als:

  • Alle medewerkers in uw bedrijf samen 40 uur of minder dan 40 uur per week werken;
  • Uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een RI&E-instrument dat is vastgelegd in uw CAO;
  • Uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een RI&E-instrument dat door uw branche is vastgelegd als erkend RI&E-instrument (voorzien van een groen vinkje).


Uw RI&E kan volstaan met een lichte toets als:

  • Uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een door de overheid erkend RI&E-instrument met lichte toets (voorzien van een blauw vinkje). De lichte toets houdt in dat u de RI&E op papier kunt laten toetsen. Er hoeft niemand voor langs te komen.


Uw RI&E moet getoetst worden als:

  • uw organisatie meer dan 25 medewerkers heeft. De kosten voor de toets zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aantal vestigingen, branche etc.
  • uw branche organisatie of CAO geen erkend RI&E-instrument heeft ontwikkeld. Ook hier zijn de kosten van de toets afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aantal vestigingen, branche etc.

Wie voert de toets uit?

De RIE toetsen is het werk van één van de vier kerndeskundigen:

  • Bedrijfsarts (BA),
  • Veiligheidskundige (HVK of MVK),
  • Arbeidshygiënist (AH),
  • Arbeid– en organisatiedeskundige (A&O).

Elk van deze kerndeskundigen kan een RIE toetsen. 

Er mag verwacht worden dat iedere deskundige de grenzen van zijn kennis en kunde kent en wanneer hij/zij bijgestaan moet worden door een collega kerndeskundige om te komen tot een valide toetsing.

Een bedrijfsarts mag een RI&E uitvoeren en/of toetsen. Hij moet zich dan wel in de omstandigheden van het bedrijf en het gebruikte RI&E-instrument verdiepen en zich - gezien de aard van de organisatie - hiertoe bekwaam voelen.

Neem gelijk contact op met SMS bv voor overleg over de mogelijkheden om u te ondersteunen bij de uitvoering en implementatie van uw RI&E.

Riskeer geen sanctie van inspectie SZW!

De inspectie van SZW controleert de omstandigheden op het werk en de aanwezigheid van een RI&E. Als er geen RI&E is opgesteld, kan de inspectie een waarschuwing hiervoor geven of hiervoor een bestuurlijke boete RI&E opleggen. De hoogte van de eerste boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en loopt van € 180,- voor een bedrijf tot 4 medewerkers op tot € 1800,- voor grote bedrijven van 500 of meer werknemers.

Secretariaat