" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Consultancy

Zoeken

    

Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is de basis voor een goede aanpak van het verzuim, zowel preventief als directief.

Een goed verzuimbeleid is een afspiegeling van de cultuur van het bedrijf en is ook weer gekoppeld aan het totale arbobeleid (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu - VGWM).

De cultuur binnen een bedrijf speelt een belangrijke rol bij verzuim. Veel gebruiken en omgangsvormen, bewust of onbewust, kunnen als het er op aan komt leiden tot grote problemen. Om langdurig verzuim te voorkomen, dient de werkgever om te beginnen een goed beleid op te stellen (verzuimbeleid). Goede afspraken en communicatie met de bedrijfsarts zijn daarbij ook essentiëel.

Verzuim kost de werkgever geld en groot verzuim kan zelfs de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen! 
SMS bv kan u begeleiden en adviseren over de verzuimoplossing voor uw bedrijf.

Gerelateerd:

- Verzuimbegeleiding

Secretariaat