" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Medische keuringen

Zoeken

    

Taxikeuring

De taxikeuring is onderdeel voor het verkrijgen van de taxipas. De medische keuring wordt volgens de richtlijnen van de IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat) uitgevoerd. De uitvoering voor het verkrijgen van de taxipas ligt nu bij het KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen), de certificatie-instelling werkend onder de Raad voor Accreditatie.

De taxipas wordt ook wel de chauffeurspas genoemd en dient niet verward te worden met de chauffeurspas cf. de CAO van het beroepsgoederenvervoer (zie in het menu hiernaast).

Medische keuring Taxivervoer

De Inspectie Verkeer en Waterstaat staat voor veilig vervoer per taxi. De overheid heeft regels opgesteld om dit te bevorderen. Deze regels zijn er om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De inspectie ziet erop toe dat taxiondernemers en taxichauffeurs de regels naleven. Dit gebeurt door bedrijfs- en wegcontroles en het verlenen van taxivergunningen en chauffeurspassen.

Taxidiploma verplicht per 1 januari 2006

U moet het theorie- en het praktijkexamen taxi ook afleggen als u taxichauffeur bent geworden na 1 juli 2001 én uw chauffeurspas geldig is in de periode van 1 januari 2006 tot uiterlijk eind juni 2009. Check dus nu uw chauffeurspas voor de geldigheidsdatum!

Hebt u aan de diplomaplicht voldaan? Dan kunt u met de huidige chauffeurspas gewoon taxivervoer blijven uitvoeren. Hebt u per 1 januari 2006 niet aan de diplomaplicht voldaan? Dan:

- moet u onmiddellijk stoppen met het vervoer
- krijgen u en uw werkgever bij controle een flinke boete
- is per 1 januari 2006 de geldigheid van uw chauffeurspas vervallen

Chauffeurspas

Iedere taxichauffeur dient over een chauffeurspas te beschikken. Klanten weten op deze manier dat ze bij een erkende chauffeur in de auto zitten. De pas moet voor de klant goed zichtbaar in de taxi zijn bevestigd. De chauffeur is strafbaar als hij taxivervoer verricht zonder geldige en goed leesbare chauffeurspas. Tijdens wegcontroles wordt minimaal gekeken of de chauffeurspas aanwezig is. Om vervalsingen en misbruik tegen te gaan zijn er echtheidskenmerken aangebracht.

Geldigheid chauffeurspas

De chauffeurspas is vijf jaar geldig. Chauffeurspassen, afgegeven tussen 1 juli 2001 en 1 juli 2004, verliezen per 1 januari 2006 hun geldigheid, wanneer niet is voldaan aan de exameneisen (conform artikel 76, eerste lid, onder d, van het Besluit personenvervoer 2000, conform Artikel II, tweede lid van het Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000; invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder). Chauffeurs waarvan de pas na 1 januari 2006 de geldigheid verliest, dienen een nieuwe chauffeurspas conform de daarvoor geldende voorwaarden aan te vragen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (via KIWA) kent de chauffeurspas toe als de aanvrager een complete aanvraag kan overleggen.

Een complete aanvraag betekent:

1) een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto;
2) een originele verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan 2 maanden);
3) een originele geneeskundige verklaring (niet ouder dan 4 maanden) middels de keuring;
4) een kopie van het geldige rijbewijs;
5) betaling van € 52,36*;
6) het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).
* De genoemde tarieven zijn aan verandering onderhevig.

Wordt voldaan aan alle eisen, dan wordt de chauffeurspas verstrekt.

Wordt niet voldaan aan één of meer van de eisen genoemd onder punt 1 t/m 6, dan wordt de aanvraag afgewezen. De betaalde leges worden niet terugbetaald.

De afwijzing op grond van voorgaande is een gebonden beschikking waarvan een eventueel bezwaarschrift kennelijk ongegrond wordt verklaard. De aanvrager weet namelijk van tevoren precies wat hij moet insturen.
Zorg dus dat u alle documenten vooraf copiëert en bewaart tijdens de aanvraag procedure!

Een chauffeurspas aanvragen

U kunt een chauffeurspas aanvragen via de website van het KIWA.

          KIWA
          Postbus 4
          2280 AA Rijswijk
          Telefoon 070 - 41 44 888
          Telefax   070 - 41 44 889
          E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toelichting aanvraagformulier

Lees eerst de toelichting voordat u het aanvraagformulier invult. Met deze toelichting kunt u alvast een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag indienen bij het gemeentehuis in uw woonplaats.

Let op: houdt u rekening met de geldigheidtermijnen van de verklaringen:
     - verklaring omtrent gedrag: 2 maanden;
     - Geneeskundige verklaring: 4 maanden.

Kosten

De chauffeurspas kost € 52,36* aan leges en is vijf jaar geldig. Voorkom vertraging en betaal direct als u uw aanvraagformulier heeft ontvangen. 
* De genoemde tarieven zijn aan verandering onderhevig.

Verklaring omtrent het gedrag

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een chauffeurspas is de verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen kunt u het aanvraagformulier downloaden van internet. Kijk op www.justitie.nl, klik in het Zoekscherm  en vul in: aanvraagformulier. U kunt een aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG ook telefonisch opvragen bij COVOG,

          Telefoon   : 070 370 72 34
          per e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
          per brief    : COVOG,
                           postbus 16115,
                           2500 BC Den Haag.

Houd er rekening mee dat uw verklaring omtrent het gedrag bij binnenkomst van uw aanvraag niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Geneeskundige verklaring

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een chauffeurspas is de geneeskundige verklaring. Vanaf 1 januari 2006 accepteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitsluitend een geneeskundige verklaring van een gecertificeerde Arbo-dienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts, met specialisme arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde voor de aanvraag van een chauffeurspas. Het laten keuren door een huisarts, ook als het niet de eigen huisarts betreft, is vanaf 1 januari 2006 niet meer toegestaan.

Houd er rekening mee dat uw geneeskundige verklaring bij binnenkomst van uw aanvraag niet ouder mag zijn dan vier maanden.

Een geneeskundige verklaring (de medische keuring) kunt u aanvragen bij SMS bv. Wij adviseren u dit pas te doen nadat u de formulieren van het IVW in uw bezit heeft.

Voor de keuring bij SMS bv dient u mee te nemen:

> De ingevulde vragenlijst en het formulier “geneeskundige verklaring”;
> Een geldige legitimatie (paspoort of ID kaart);
> Medicijnen (indien van toepassing) in het doosje met de stikker van de apotheek;
> Ochtend urine in een goed schoon gewassen potje.

De keuring bij SMS bestaat uit:

> Beoordeling vragenlijst;
> Gesprek met de bedrijfsarts;
> Meting bloeddruk, lengte en gewicht;
> Klein neurologisch onderzoek;
> Lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts;
> Oog onderzoek zowel met als zonder bril/contactlenzen
  (Bij contactlenzen, zorg  dat u deze hygiënisch kunt uitdoen!);
> Gehoor onderzoek (Screening);
> Urine onderzoek (op glucose);
> Invullen Geneeskundig verklaring bij gebleken geschiktheid.

Een afspraak maken?        

Via aanvraagformulier: klik hier

per e-mail                   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of telefonisch             : 046-43 61 333

Indien u dat wenst en de planning dat toelaat, kan tegen meerprijs de keuring in de avond-, nacht- of weekeinduren plaatsvinden.

Let op voor onjuiste reclames en aanbieders

Er zijn aanbieders op de markt die taxikeuringen verkopen, waarbij géén geregistreerd bedrijfsarts of arbo-arts betrokken is. Als u door zo'n instantie getekende geneeskundige verklaring opstuurt, kunt u uw documenten retour krijgen en duurt uw aanvraag langer dan nodig.
Oriënteert u zich dus en vraag het BIG registratienummer van de keurend arts. U kunt via het BIG-register controleren of de arts voldoet aan de eisen zoals gesteld door het IVW 

 

Secretariaat