" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Medische keuringen

Zoeken

    

Keuren buiten werktijd!

Medische keuringen worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad of als een verplichting die nooit uitkomt. Om niet alleen de kostendruk, maar ook de bedrijfsvoering zo min mogelijk te belasten, biedt SMS de mogelijkheid de keuringen uit te voeren in de de avond-/nacht- of weekeind uren.

Keuren buiten werktijd!

Als bijvoorbeeld chauffeurs voor hun rijbewijs of chauffeurspas niet overdag terug hoeven te komen van hun route, scheelt dit de planning “grijze haren”, om over de extra kosten van een stilstaande vrachtwagencombinatie met of zonder goederen maar te zwijgen! Zodra een chauffeur terugkeert van een volledige route, kan hij/zij direct door de bedrijfsarts medisch gekeurd worden, ook op úw locatie!

Efficiënt én kosten besparend!

Keuren buiten werktijd scheelt niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer, die bijvoorbeeld geen vrije dag of uren hoeft in te leveren voor een keuring.

SMS bv voert alleen gericht medisch onderzoek uit en zorgt dat de kosten binnen de perken blijven. Dat wil zeggen dat in de standaard keuring pakketten alleen díe onderzoeken opgenomen zijn die de arts in staat stellen een oordeel te vormen van de gezondheidstoestand van een keurling in relatie tot de wettelijke eisen en richtlijnen.

Bijvoorbeeld bloedafname en -onderzoek bij een keuring klinkt interessant, maar de zin en de relatie met de functie van de keurling is bij veel aanbieders zoek!

Als aanvulling kan natuurlijk altijd extra onderzoek uitgevoerd worden. Dit moet dan wel als zodanig benoemd worden en in goed overleg tussen werkgever en werknemers(-vertegenwoordiging) afgestemd worden.

Bij SMS bv bent u verzekerd van Vlot, Vakkundig én Voordelig werk!

Secretariaat