" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Kort frequent verzuim

Verzuim heeft vaak meerdere persoonlijke en/of organisatorische redenen. Afwezigheid op het werk hoeft niet zondermeer te duiden op een medische oorzaak. Arbeidsverzuim is een begrip dat meer omvat dan alleen ziekte. Elke werknemer kan verzuim aanvragen. Bij grotere gezondheidsproblemen of een arbeidsconflict kan dat langer duren dan gewenst. In Nederland wordt 15% van de verzuimkosten  veroorzaakt door kort frequent verzuim.

Kort frequent verzuim

Het "dagje ziek zijn" van een werknemer wordt door veel werkgevers niet als een serieus probleem gezien. Het probleem van kortdurend verzuim zit echter in de herhaling. De frequentie van verzuim toont juist een patroon dat zich over de jaren herhaalt en dat in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Werkgevers zijn in Nederland gemiddeld 15% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort frequent verzuim en verdiend dus ook aandacht!

Kort frequent verzuim bespreekbaar maken

Een terugkerend patroon stopt niet als er geen aandacht aan wordt besteedt. Het bespreekbaar maken van dit verzuim én het vergroten van de bevlogenheid van werknemers is cruciaal om kort frequent verzuim te verlagen en te voorkomen.
Een aantal concrete tips voor werkgevers om samen met de werknemer naar oplossingen te zoeken kunt u hier vinden.

Invloed van de leidinggevende op kort frequent verzuim

Bij kort frequent verzuim is het van belang dat juist de leidinggevende het kort frequent verzuim met de werknemer bespreekt. De leidinggevende staat namelijk dicht bij de werknemer en weet vaak wat er in het leven van de werknemer speelt. Daarom kan de leidinggevende de reden van uitval ook bespreekbaar maken. De bedoeling is dat de werknemer een volgende keer eerst de klachten met de leidinggevende bespreekt en zich minder snel ziek meldt. De leidinggevende heeft op deze manier invloed op het verzuim van zijn werknemers. De duurzame inzetbaarheid van de werknemers heeft de leidinggevende dan zelf in de hand.

Energiebronnen versterken kan verzuim verminderen

Onderzoek heeft aangetoond dat vooral energiebronnen bepalend zijn voor het verloop onder het personeel. Energiebronnen zitten bijvoorbeeld in het doen van werk wat de werknemer interessant vindt, waar deze eigen inbreng in heeft, feedback op krijgt en waar deze zich verder in kan ontplooien. Het versterken van energiebronnen wordt geadviseerd aandacht aan te besteden.
Meer over het versterken van energiebronnen leest u hier >>

Meer weten?

SMS bv is specialist op het gebied van verzuim en reïntegratie. Voor meer informatie over kort frequent verzuim of het maken van een afspraak neemt u contact op met SMS bv.

 

Secretariaat