" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Reïntegratie

Volgens de Wet verbetering Poortwachter dient u in het kader van de verzuimbegeleiding zélf zorg te dragen voor de reïntegratie van uw werknemer(s). Dat vergt binnen een onderneming veel inspanningen van verschillende partijen: Directie, Management, P&O, Leidinggevende(n) en/of werknemer(s). Verzuimbegeleiding en reïntegratie heeft u zelf in de hand. SMS bv kan u daarbij begeleiden en adviseren.

Verzuimbegeleiding en reïntegratie heeft u zelf in de hand!

De Wet Verbetering Poortwachter is dus bedoeld om een verzuimende werknemer middels adequate verzuimbegeleiding en reìntegratie zo spoedig mogelijk terug in het arbeidsproces te krijgen!
Als iemand uitvalt zal de eerste prioriteit meestal gericht zijn op de continuïteit van de onderneming. Om die continuïteit te borgen kan meestal met relatief kleine inspanningen óók een verzuimende medewerker zinvol ingezet worden op (lichtere en/of aangepaste) taken!
Het vergt dan wel inzicht in de belastbaarheid en mogelijkheden van de werknemer en het maken van goede afspraken om de werknemer bij het werk te blijven betrekken. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen heeft u zelf in de hand.
Uiteraard kan SMS bv u bij verzuimbegeleiding van dienst zijn.

Het is goed om even stil te staan bij het feit dat verzuim niet alleen het bedrijf treft, maar ook de medewerker getroffen is door een onvrijwillige (medische) situatie! Als er sprake is van begrip en goede communicatie met alle betrokken partijen, zal een medewerker sneller terugkeren binnen het arbeidsproces. Met de juiste begeleiding en advisering heeft u de verzuimbegeleiding en reïntegratie zelf in de hand!

Als een verzuimende werknemer door (medische) beperkingen niet meer terug kan keren in zijn eigen functie, dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er in het eigen bedrijf zijn om de medewerker te reïntegreren (spoor 1 traject).
De bedrijfsarts maakt dan eerst een zogenaamde “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML). Hierin worden de beperkingen van de werknemer in niet-medische termen vastgelegd. Een arbeidsdeskundige kan aan de hand van deze lijst onderzoeken of er arbeidsmogelijkheden binnen de eigen onderneming zijn.
SMS bv kan u adviseren bij de inzet van een Arbeidsdeskundige.

Als - na adequaat arbeidsdeskundig onderzoek - blijkt dat er géén mogelijkheden zijn voor reïntegratie binnen de eigen onderneming (spoor 1), dient de reïntegratie bij een andere onderneming gestart te worden (het spoor 2 traject). Meestal wordt dan een reïntegratiebedrijf ingeschakeld die met uw medewerker aan de slag gaat om een passende functie buiten het eigen bedrijf te vinden.
Het reïntegratiebedrijf heeft ook een door de bedrijfsarts opgestelde FML nodig. Alleen als er iets veranderd is in de medische situatie, moet een tweede FML gemaakt te worden. Dit komt niet zo vaak voor.

De verzuimbegeleiding met het uitvoeren van onderzoek naar de belastbaarheid van de medewerker en het vervaardigen van een FML behoren tot de basisvaardigheden van de bedrijfsarts van SMS bv en kan door SMS bv uitgevoerd worden. 

Wat mag u van SMS bv verwachten?

 • Goede bereikbaarheid via het secretariaat;
 • Vlotte afhandeling van aanvragen, planning en terugkoppeling van consulten;
 • Rapportages zijn UWV- en Poortwachterproof;
 • In goed overleg kan overal in Nederland een afspraak gepland worden;
 • De bedrijfsarts zal u volledig informeren over het probleem (wel met inachtneming van het beroepsgeheim) en u een adequaat advies geven om te komen tot een goede aanpak;
 • Uw werknemer wordt geadviseerd over zijn/haar situatie;
 • Als dit nodig is wordt contact opgenomen met behandelaren, zodat behandeling óók gericht is op maximaal arbeidsherstel;
 • De bedrijfsarts is niet alleen arts maar ook bedrijfsarts en denkt dus ook met het bedrijf mee!
 • Met een advies moet u inzicht krijgen in meerdere mogelijkheden om te komen tot een oplossing;
 • De communicatie met de arbeidsdeskundige verloopt via SMS bv, zodat u maximaal kunt profiteren van een op elkaar afgestemd rapport;
 • De tarieven zijn concurrerend!

Secretariaat