" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Psychisch verzuim

Verzuim heeft vaak meerdere persoonlijke en/of organisatorische redenen. Afwezigheid op het werk hoeft niet zondermeer te duiden op een medische oorzaak. Arbeidsverzuim is een begrip dat meer omvat dan alleen ziekte. Elke werknemer kan verzuim aanvragen. Bij grotere gezondheidsproblemen of een arbeidsconflict kan dat langer duren dan gewenst. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 65% van het werkgerelateerd verzuim psychisch van aard is.

Psychisch verzuim

Psychisch verzuim is vaak onbegrepen verzuim. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 65% van het werkgerelateerde verzuim psychisch van aard is. Het kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Belangrijk dus om psychische klachten vroegtijdig te signaleren. Het is dus zaak om te voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt met psychische klachten.

Psychische en psychosomatische klachten

Onder verzuim met een psychische oorzaak valt bijvoorbeeld overspannenheid, burnout, depressie of een angststoornis. Psychosomatische klachten betekent dat de klachten onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel "somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten" (SOLK) genoemd.
Een werknemer kan bijvoorbeeld aangeven dat werken niet meer gaat door een combinatie van moeheid, hoofdpijn en duizeligheid. Door onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen werknemers die langdurig verzuimen ruim twee maanden langer verzuimen!

Vroegtijdige signalering verkort het verzuim

Door vroegtijdige signalering van (beginnende) psychische klachten kan tijdig ingegrepen worden en vaak langdurig verzuim voorkomen worden. In de verzuimbegeleiding van SMS bv worden psychische klachten snel herkend, onderkend en wordt een individuele juiste aanpak geadviseerd aan werknemer en werkgever. Daarbij is het soms nodig ook overleg met de huisarts of therapeut te hebben. De inzet daarbij is om de werknemer zo snel als het kan een normaal dagritme te bieden middels (aangepaste) arbeid. Thuis komen vaak ook alleen maar de muren op iemand af.
Als er begrip is voor psychische klachen op de werkvloer en daarbij regelmatig overleg met de bedrijfsarts plaatsvindt als schakel naar de behandelaren, wordt dreigend langdurig psychisch verzuim in de meeste gevallen voorkomen.

Soms is het nodig om gespecialiseerde hulp in te schakelen, waarbij de werknemer door de bedrijfsarts wordt verwezen voor een interventie. Hierbij heeft SMS bv afspraken met een samenwerkingspartner, waarbij de werknemer binnen drie maanden het werk kan hervatten en de werkgever géén kosten hoeft te betalen aan deze interventie!!

Verzuimaanpak psychisch en psychosomatisch verzuim

Volgens de richtlijn van de NVAB, wordt tijdens de eerste zes weken van het verzuim de werknemer 3 keer uitenodigd voor een uitgebreid consult bij de bedrijfsarts. De insteek van deze consulten is om met een adequate oplossingsgerichte aanpak gericht op het functioneren vooruit te komen. Zodra de werknemer weer volledig aan het werk is, houdt de bedrijfsarts de situatie in de gaten door een preventief consult gericht op terugvalpreventie. Ook in de tussentijd blijft de bedrijfsarts de werknemer begeleiden om terug te keren naar het werk.

Verzuim kost de werkgever geld en groot verzuim kan zelfs de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen! 
SMS bv kan u begeleiden en adviseren over de verzuimoplossing voor uw bedrijf.

Secretariaat