" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. In de praktijk kennen werkgevers en werknemers de bedrijfsarts vanuit de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts heeft echter meer kennis en vaardigheden in huis dan alleen het beoordelen van arbeidsmogelijkheden na een verzuimmelding.

De bedrijfsarts is als specialist op het gebied van arbeid en gezondheid één van de kerndeskundigen. Naast de bedrijfsarts (BA) kennen we als kerndeskundigen de hogere veiligheidskundige (HVK), de arbeidshygiënist (AH) en de Arbeid- en Organisatiedeskundige (A&O). Het certificaat van een volledig gecertificeerde arbodienst wordt gedragen door deze vier kerndeskundigen.

Na de universitaire opleiding tot basisarts (6 jaar) dient een specialisatie van 4 jaar gevolgd te worden om als "geregistreerd bedrijfsarts" in het BIG register opgenomen te worden. Elke vijf jaar dient de bedrijfsarts zich te herregistreren bij de SGRC (Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie).

De term "arboarts" wordt veelvuldig gebruikt, maar is geen beschermde titel. De titel "bedrijfsarts" is dat wel en mag dan ook alleen gebruikt worden door artsen die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van arbeid en gezondheid. Een basisarts of chirurg die bij een geregistreerde arbodienst werken en zich (onder begeleiding van een geregistreerd bedrijfsarts) bezighouden met arbeid en gezondheid, mogen zich arboarts noemen.
Het is daarom belangrijk om altijd navraag te doen of de persoon die u als werkgever of werknemer tegenover u krijgt, ook daadwerkelijk een geregistreerd bedrijfsarts is! Dit is na te zien in het BIG register.

De bedrijfsarts meestal lid van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en van de beroepsvereniging NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De NVAB draagt ook bij aan de ontwikkeling van professionele en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, leidraden en hulpmiddelen.

Daarnaast wordt van de individuele bedrijfsarts een kritische houding gevraagd. In dat kader wordt verwezen naar het digitale tijdschrijft ArboInfo. Dit digitale tijdschrift (ISSN: 1872-5961) voor arbo-professionals die het optimaal functioneren van mensen in een werkomgeving centraal stellen. Niet alleen uit welzijns-motief, maar ook uit het oogpunt van economie. In tegenstelling tot de bias van het TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde) door de NVAB, wordt ArboInfo gebiast door zijn lezers. drs. M.H.M. Senden van Senden Medical Services B.V. is redactielid van ArboInfo.

Een geregistreerd bedrijfsarts is dus een arts die geregistreerd is in het Register van Sociaal Geneeskundigen (SGRC) in het specialisme "Arbeid en Gezondheid - Bedrijfsgeneeskunde". De titel bedrijfsarts is wettelijk beschermd en dient dus niet verward te worden met de term "arboarts".

Een bedrijfsarts is dus een medisch deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid die zich staande houdt als een hoogwaardig professional in een veeleisende omgeving!

Secretariaat