" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

ZZP-er & Bedrijfsarts

Als ZZP-er bent u hard aan het werk om uw boterham te verdienen. U staat er (letterlijk) niet bij stil dat er ook iets mis kan gaan. Bij wie kunt u dan terecht? De Bedrijfsarts misschien?

U oefent al een tijd uw vak uit als ZZP-er of bent er net mee begonnen. Administratie, boekhouding, bankzaken, verzekeringen, contracten en netwerk(en) hebt u allemaal op orde of bent u druk mee bezig. U schaft diverse spullen aan om uw werk te kunnen doen. De zaken lopen (hopelijk) goed en een boterham kan verdiend worden.


Als zelfstandige is de motivatie hoog om door te werken, ook bij tegenslagen, ook bij gezondheidsklachten. Misschien dat er dan ineens vragen opkomen over aanpassingen, mogelijkheden of andere zorgen. Maar waar kan een ZZP-er dan terecht? De verkoper van die goede stoel? De huisarts? De medisch adviseur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (met maar één doel: schadelastbeperking)?

In Nederland is er maar één specialist op het gebied van gezondheid en arbeid: De bedrijfsarts.

Maar structurele arbozorg is in Nederland (nog) niet geregeld. Toch kunt u dat voor uzelf regelen. Net zoals u een verzekering of accountant geregeld heeft, kunt u ook zorgen dat u gebruik kunt maken van de diensten van een bedrijfsarts.

Sluit een contract af bij SMSbv! 

Kosteloos kunt u een contract afsluiten bij SMSbv voor uw arbozorg en arbeidsgerelateerde gezondheidszorg. Zodra u er behoefte aan heeft kan u begeleiding en advisering door SMSbv inschakelen. Dat is een goede investering omdat:

  • preventie en voorlichting de kans op beroepsziekte en arbeidsongeschiktheid sterk beperken
  • bij klachten die het werk belemmeren, door de specialist (bedrijfsarts) onderzocht kan worden welke aanpassingen in het werk het herstel kunnen bevorderen
  • De bedrijfsarts kennis heeft en de mogelijkheid om te verwijzen naar (andere) specialisten met kennis van werkgebonden aandoeningen
  • Kennis voorhanden is voor het verlenen van hulp bij het zoeken naar ander passend werk
  • De bedrijfsarts kan ondersteunen bij het zorgvuldig in kaart brengen van de beperkingen voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij de verzekeraar

De kosten van de bedrijfsarts worden (meestal) niet vergoed, maar deze wegen meestal niet op tegen het verlies aan inkomen bij langdurige (arbeidsgerelateerde) klachten of arbeidsongeschiktheid.

Contact

Neem daarom vrijblijvend contact op voor een gesprek en uitleg over de mogelijkheden.

Tel: 046 43 61 333

Gerelateerd

- ZZP-er welkom bij SMSbv

Secretariaat