" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Modernisering Ziektewet

NIEUWS - Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Omdat er momenteel onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet terecht komen, wil het kabinet dit veranderen. Werkgever en het UWV moeten zich meer gaan inspannen om verzuimende werknemers met een tijdelijk contract te reïntegreren.

Voor werkgevers wordt de premie die zij moeten betalen afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. 
Ook de zieke werknemers zelf worden meer gestimuleerd om snel weer te gaan werken. Voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering twee jaar. Flexwerkers krijgen de eerste drie maanden een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. De  periode van de loongerelateerde uitkering wordt verlengd op grond van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexwerker. Dit gaat op verzoek van de Eerste Kamer in per 1 januari 2014.

Gerelateerd:

- Premie ZW-Flex
-
 Wet BeZaVa

Secretariaat