" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Langdurig verzuim

Verzuim heeft vaak meerdere persoonlijke en/of organisatorische redenen. Afwezigheid op het werk hoeft niet zondermeer te duiden op een medische oorzaak. Arbeidsverzuim is een begrip dat meer omvat dan alleen ziekte. Elke werknemer kan verzuim aanvragen. Bij grotere gezondheidsproblemen of een arbeidsconflict kan dat langer duren dan gewenst. Bij verzuim wordt meestal gelijk gedacht aan langdurig verzuim. 

Langdurig verzuim

Bij langdurig verzuim richt SMS bv zich op een zo snel en verantwoord mogelijke reïntegratie. Het benutten van de mogelijkheden van een verzuimende werknemer speelt hierbij een cruciale rol. Daarbij is de tijdige inzet van een arbeidsdeskundige, die samen werkt met de werknemer en leidinggevende, van grote waarde voor een voorspoedige werkhervatting. Door een actieve verzuimbegeleiding die begint met een goede analyse van de werknemer (werk- én privésituatie), onderscheid SMS bv zich. Alleen met een goede analyse direct bij aanvang van het verzuim, kan SMS bv samen met de werknemer en werkgever een snelle, verantwoorde en duurzame reïntegratie realiseren.

Voorkómen van langdurig verzuim

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van een werknemer op de werkvloer, blijft een werknemer betrokken bij het bedrijf en wordt vaak een langdurig verzuim en moeizame reïntegratie voorkomen.
De bedrijfsarts bepaalt de medische beperkingen en mogelijkheden.
De arbeidsdeskundige vertaalt de mogelijkheden concreet naar de werksituatie. Samen met de leidinggevende bekijkt de arbeidsdeskundige de redenen van verzuim en de mogelijkheden om te reïntegreren.
Als eerste zal onderzocht worden of het eigen werk uitgevoerd kan worden. Als dit niet mogelijk is, adviseert de arbeidsdeskundige om naar ander werk binnen of buiten uw organisatie te zoeken.
Uit ervaring en onderzoekingen blijkt dat arbeidsparticipatie bevorderend werkt op het herstel van de werknemer. U voorkomt langdurig verzuim en uw werknemer wordt snel weer duurzaam inzetbaar.

Verkort arbeidsdeskundig onderzoek

Bij verzuimmeldingen die 6 weken of langer duren, wordt al gesproken van langdurig verzuim. Na 18 weken is sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. SMS bv adviseert in de 18e week een verkort arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. In het verkort arbeidsdeskundig onderzoek beoordeelt de arbeidsdeskundige aan de hand van het dossier (dossierstudie) of de reïntegratie mogelijkheden voldoende benut worden. Er wordt beoordeeld of er acties mogelijk zijn die het verzuim van de werknemer kunnen verkorten en daarmee ook de schadelast van de onderneming kan verminderen. Er wordt met een niet-medische blik gekeken naar de mogelijkheden om zo snel en verantwoord mogelijk terug te keren in arbeid. Uiteraard duurzaam!

Als een werknemer al langer dan 18 weken verzuimt, behoeft de verzuimbegeleiding extra aandacht! De arbeidsdeskundige kan de adviezen van de bedrijfsarts vertalen naar mogelijkheden voor reïntegratie.
Mocht het dossieronderzoek onvoldoende zijn, dan kan de arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek en advies of een arbeidsdeskundig werkplekonderzoek voorstellen.

Meer informatie over langdurig verzuim?

SMS bv is specialist op het gebied van verzuim en reïntegratie. Voor meer informatie over langdurig verzuim of het maken van een afspraak neemt u contact op met SMS bv.

Verzuim kost de werkgever geld en groot verzuim kan zelfs de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen! 
SMS bv kan u begeleiden en adviseren over de verzuimoplossing voor uw bedrijf.

Secretariaat