" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Verzuimbegeleiding

Sinds 1 juli 2005 bent u niet meer verplicht aangesloten bij een Arbo-dienst. U heeft als werkgever de keuze om uw verzuimbegeleiding op úw manier in te vullen en u bij te laten staan door een geregistreerd bedrijfsarts. Daartoe biedt SMS bv u ervaren bedrijfsartsen. U houdt de regie zelf in de hand!

Verzuimbegeleiding heeft u zelf in de hand!

Of u zich rechtstreeks door SMS bv te laten bijstaan, of in samenwerking met een andere verzuimorganisatie, maakt voor de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van SMS bv niet uit.
SMS bv kan zich aanpassen aan úw wensen of die van de verzuimorganisatie van uw keuze.

De wetgever heeft werkgever én werknemer verantwoordelijk gemaakt voor de verzuimbegeleiding (Wet Verbetering Poortwachter). Vóór de wetswijzigingen waren veel ondernemers gebonden aan verplichtingen die onwerkbaar bleken. Met de huidige wetgeving heeft de ondernemer meer mogelijkheid om de verzuimbegeleiding binnen de eigen cultuur van het bedrijf te regelen. De verzuimbegeleiding is een onderdeel van uw verzuimbeleid (ziekteverzuimbeleid), waarin u de afspraken binnen het beleid goed formuleert en vastlegt. Iedereen binnen uw bedrijf weet dan wat van hem of haar verwacht wordt! 

In het kader van de wetgeving is het dan ook van belang dat u de regie van de verzuimbegeleiding zelf in de hand neemt en dus ook zélf zorg draagt voor een goede registratie en aanpak van uw verzuim. Ook als u dit uit handen geeft aan derden, blijft de werkgever zélf verantwoordelijk voor een goede registratie. SMS kan u hierbij ondersteunen en ontwikkelt op dit moment aan een adequate oplossing voor de registratie van het verzuim (MediBased©). 
In de toekomst zal deze service ook on-line geboden worden. De prioriteit van onze dienstverlening blijft echter bij de kwaliteit van onze diensten.

Door de inzet van een professionals - alleen als deze nodig zijn - krijgt u bij uw verzuimbegeleiding de mogelijkheid om elk probleem op een eigen unieke manier op te lossen. U zit bij SMS bv niet vast aan vaste (verplichte) protocollen. Door de mogelijkheid van individuele aanpak, houdt u alle opties open, bent ú de baas en houdt u uw verzuimbegeleiding zelf in de hand!

Als een werknemer in het kader van verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts is gezien, krijgt u een heldere rapportage met advies terug. Hierin staat minimaal vermeld:

  • Of er sprake is van ziekte en/of gebrek (wel of geen loon doorbetalings verplichting ex BW 7:629)

  • Of u rekening dient te houden met beperkingen en welke;

  • In welke mate er mogelijkheden zijn voor (aangepast) werk (er zijn met een beetje goede wil bijna altijd mogelijkheden te bedenken, ervan uit gaande dat herstel in goede harmonie ook op het werk kan plaatsvinden!);

  • Mogelijkheden voor bespoediging van herstel (denk aan b.v. wachtlijstbemiddeling, inzet psycholoog, fysiotherapeut, mental coach, etc.), waarbij de werknemer ook een actieve rol dient te hebben!


U mag dan ook van SMS bv actieve, kwalitatieve en concurrerende 'Medical Service' verwachten!

 

Secretariaat