" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Het UWV

 
Wat is UWV?

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kerntaken

UWV beschikt over veel expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden:

  • werk – UWV stimuleert en ondersteunt klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. UWV werkt hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunt het UWV bij het vinden van personeel;

  • indicatiestelling – UWV beoordeelt volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;

  • uitkeren – UWV verzorgt snel en correct uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;

  • gegevensbeheer – UWV zorgt ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Wanneer heeft u met het UWV te maken?

Bezien vanuit de verzuimbegeleiding heeft u met het UWV te maken als er sprake is van vangnetsituatie's, bij het bereiken van de einde wachttijd (104 weken) of als een werknemer ziek uit dienst gaat.

Op deze website zijn (in het submenu onder het kopje UWV) diverse situatie's uitgelicht die met het UWV te maken hebben. Denk daarbij aan loonsanctie's, de consequentie's van nieuwe wetswijzigingen, deskundigenoordeel, etc. U kunt ook via de zoekfunctie zoeken of er informatie voor u te vinden is.

Mocht u geen informatie kunnen vinden op onze site, stel uw vraag dan via deze link.

Secretariaat