" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Vakantiedagen en ziekte 2012

Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht geworden. Dit betekent dat zieke werknemers, net als gezonde, per jaar recht hebben op vakantie van minimaal vier maal de arbeidsduur per week. Voor een fulltimer is dit vier weken.

Een medewerker die zich in 2011 ziek heeft gemeld en bij de start van 2012 nog altijd arbeidsongeschikt is, bouwt vanaf 1 januari 2012 dus het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op. Tot en met 31 december 2011 geldt nog de huidige regeling, namelijk dat hij alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen opbouwt.

Omdat de nieuwe vakantiewetgeving geen terugwerkende kracht heeft, geldt de volledige opbouw pas vanaf 1 januari 2012. Iemand die in 2012 ziek wordt, valt dus onder de nieuwe wetgeving.

Naast deze wettelijke vakantiedagen - die in de wet zijn vastgelegd - kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen zoals die zijn afgesproken in de cao of arbeidsvoorwaarden. De nieuwe vakantiewetgeving geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen en niet voor bovenwettelijke.

Bron: Arboportaal.nl

Secretariaat