" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Wet BeZaVa

Wet BeZaVa: Premieconsequenties voor werkgevers

De wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Dit zijn ex-werknemers die een ziektewetuitkering aanvragen en/of reeds ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA.

Sinds 1 januari 2014 gaat elke werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012, voor 2015 is het refertejaar 2013, etc.

Zijn werknemers op het einde van het dienstverband 'ziek uit dienst' gegaan, of hebben (ex-)werknemers binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband een ziektewetuitkering aangevraagd en ontvangen? Dan kan de (ex-)werkgever de uitkeringslasten omgerekend naar een premiepercentage tegemoetzien!

In hoeverre de uitkeringen aan u worden toegerekend is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf:

Loonsom tot 10x gemiddelde premieloonsom

+/- € 303.000,-

Premie gebaseerd op uitkeringen in de sector

(volledige sectorale premie)

Loonsom tussen 10x en 100x gemiddelde premieloonsom

tussen +/- € 303.000,- en € 3.030.000,-

 

Premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector

en deels individueel

(hoe groter de werkgever des te meer individueel

Loonsom meer dan 100x gemiddelde premieloonsom

meer dan +/- € 3.030.000,-

Premie volledig gebaseerd op toegekende uitkeringen

(volledig individuele premie


De wet is er dus op gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is veroorzaakt, ongeacht of de werkgever de kans heeft gehad om invloed uit te oefenen op het verzuim.

Het blijkt dat de administratie van het UWV niet feilloos is. Daarom is het belangrijk dat de toekenningen Ziektewet en WGA Flex door de werkgever goed worden gecontroleerd! Heeft u als werkgever geen toekenningsbeslissing ontvangen, dan heeft u ook geen schade. Anders wordt op basis van de toegekende schade de werkgever vervolgens een beschikking premie Werkhervattingskas toegezonden.

Controleer de toekenningsbeslissing Ziektewet goed!

Het is belangrijk dat u de toekenningsbeslissing Ziektewet van het UWV goed controleert. Een onterecht toegerekend BSN nummer kost u in het ergste geval tot 12 jaar uitkeringslasten!

Zorg dat u geen tijd verliest:
- Vraag binnen vier weken de beslissing aan na ontvangst van het bericht van het UWV
- U heeft slechts 6 weken na dagtekening van de beslissing om bezwaar te maken

Heeft u nog vragen? 

U vindt meer informatie op uwv.nl/premie2014. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 - 92 95 (lokaal tarief). 

Uiteraard kunt u ook met SMS bv contact opnemen via het contactformulier of telefonisch: 046 - 43 61 333

Gerelateerd:

- Modernisering Ziektewet
- Premie ZW-Flex

Secretariaat