" A r b o z o r g   d i e   w e r k t ! "
 

Verzuim

Zoeken

    

Mijn werknemer is ziek

Mijn werknemer is ziek, wat doet u bij verzuim van uw werknemer?

Uw werknemer meldt zich ziek bij u. Wat moet u dan doen? We proberen u op weg te helpen.
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Daar werkt u echter samen aan! Voor de eerste twee jaar van verzuim betaald u meestal het loon van uw verzuimende medewerker door.
Verder zult u zich laten bijstaan door uw bedrijfsarts of arbodienst door de verzuimmelding hieraan door te geven.

Tijdens verzuim verantwoordelijk voor loon en re-integratie
Als uw werknemer verzuimt, schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Samen gaat u werken aan de re-integratie van uw werknemer. Begin zo snel mogelijk hier mee. Misschien kunt u dan voorkomen dat het verzuim langer duurt dan hoeft. Houd daarom regelmatig contact met uw werknemer. U weet dan wanneer u weer op hem kunt rekenen en uw werknemer keert gemakkelijker terug naar het werk (lagere drempel). Ondertussen betaalt u de eerste 2 jaar van het verzuim zijn loon door.

Melden bij bedrijfsarts of arbodienst
Als u een verzuimende werknemer heeft, schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Zij helpen u bij uw verzuimbeleid. Geef daarom zo snel mogelijk door aan uw bedrijfsarts of arbodienst dat uw werknemer verzuimt. Met deze dienst heeft u afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een verzuimmelding doet. U meldt uw werknemer niet direct bij het UWV. Dat doet u pas in de 42e verzuimweek.

Bent u aangesloten bij SMS bv, dan zult u in de meeste gevallen gebruik maken van de verzuimmodule van MediBased. Hierin kunt u de verzuimmelding registreren. Automatisch loopt de signaleringsmodule dan mee en wordt u geregeld op de hoogte gehouden van contactmomenten. U kunt hierin ook zelf bepalen welke actie u van SMS bv wenst. U blijft per slot van rekening verantwoordelijk voor de verzuimbegeleidiing en re-integratie van uw werknemer. U houdt daarmee ook zelf de regie over de te nemen actie's en de kosten!

Kort of langdurig verzuim
U meldt uw zieke werknemer altijd aan bij uw bedrijfsarts of arbodienst. Maar u krijgt niet altijd direct te maken met het UWV. Is uw werknemer kort afwezig? Dan hoeft u niets te melden bij het UWV. Maar u gaat wel naar het UWV als uw werknemer langdurig afwezig is door ziekte. Uiterlijk in de 42e week moet u uw werknemer ziek melden bij het UWV.

Is al eerder duidelijk dat uw werknemer lang afwezig zal zijn? En ziet u geen mogelijkheid om te re-integreren omdat hij niet zal herstellen? Dan kan uw werknemer vervroegd WIA aanvragen (IVA-uitkering).

Ziek melden bij het UWV: 42e-weeksmelding
Ziek melden in de 42e week doet u bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten. U doet dit via het werkgeversportaal. Vraag hiervoor een account aan. Heeft u nog geen toegang? Gebruik dan het formulier Ziekteaangifte van langdurige ziekte in de 42e week.

Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Re-integratie bij ziekte
In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd dat u en uw zieke werknemer samen werken aan de re-integratie. Dat kan op verschillende manieren. Zijn u en uw werknemer het niet met elkaar eens over de re-integratie? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Gerelateerd:

- Verzuimbeleid
- Verzuimprotocol

- MediBased
- Wat mag u vragen bij verzuim?
Kort frequent verzuim
Langdurig verzuim
Psychisch verzuim
- Vervroegd WIA
- Wet Verbetering Poortwachter
Deskundigenoordeel bij UWV

Secretariaat